BGClub 555. March NardeGammon. CHAMPIONSHIP 2023

Status: Finished
Entry Fee 0
Number of Looses: 3
First Prize: 0 (40%)
Second Prize: 0 (20%)
Third Prize: 0 (10%)
Bye Mode: Lowest Score
Postponed Match: Yes

List of Players

# Nick First Last
1 Koresh555 Konstantin Krasavin
2 Niger38 Alexey Paraskun
3 Radon Rodion Pliev
4 Tugarin Ivan Uldanov
5 Gyumri Vago Akopyan
6 LEHKA Elena Popova
7 elanta Elena Gromenkova
8 PAN Alexey Pecherkin
9 Vodolei Gaifulla Rakhmangulov
10 paplega Oleg Berdnikov
11 mixalich Andrey Kasterin
12 Temirlan Temirlan Kukuev
13 Chera Ruslan Efimenko
14 Konstantinu7 Konstanin Ushakov
15 hladof Dmitry Kholod
16 tongal Sadi Babaev
17 Shiva Svetlana Timina
18 ferew2809 Alexey Shikhaleev
19 Ashayman_YA Abakar Medzhidov
20 chempik Sergey Kudryavtsev
21 devlm17 Evgeny Zhuravlev
22 Michail Michail Olantsev
23  wonder Alisa Kurlova
24 Queen_kzn Liliya Koroleva

Summary

#PlayerRoundWinsLossesByeBgh Total
WMBs
Prize Total Score
1 Sadi Babaev11 8 2 1 40 000
2 Konstantin Krasavin11 8 3 0 31 000
3 Elena Gromenkova11 7 3 1 35 000
4 Sergey Kudryavtsev9 6 3 0 35 000
5 Evgeny Zhuravlev9 5 3 1 21 000
6 Dmitry Kholod8 5 3 0 20 000
7 Gaifulla Rakhmangulov8 5 3 0 23 000
8 Ivan Uldanov8 4 3 0 16 000
9 Svetlana Timina7 4 3 0 16 000
10 Alexey Paraskun6 3 3 0 12 000
11 Abakar Medzhidov6 3 3 0 12 000
12 Andrey Kasterin6 3 3 0 12 000
13 Temirlan Kukuev5 2 3 0 4 000
14 Ruslan Efimenko5 2 3 0 7 000
15 Vago Akopyan5 2 3 0 9 000
16 Alexey Pecherkin5 0 3 1 7 000
17 Alisa Kurlova4 1 3 0 5 000
18 Konstanin Ushakov4 1 3 0 2 000
19 Liliya Koroleva4 1 3 0 5 000
20 Rodion Pliev4 1 3 0 6 000
21 Oleg Berdnikov4 0 3 1 2 000
22 Elena Popova4 0 3 1 3 000
23 Michail Olantsev4 0 3 1 3 000
24 Alexey Shikhaleev3 0 3 0 4 000

 

Example: https://www.youtube.com/watch?v=d4bpolyVohc