Tatiana Pramuzova results for "1st Satellite Online World Championship Online 2024" event

RoundPlayer ResultOpponent ResultOpponentWinsLossesByeWMBs
194Stanislav_Kravtsov10.7
294Konstantin_Osovskiy11.4
369Almaz_Salimzianov11.4

 

Example: https://www.youtube.com/watch?v=d4bpolyVohc