TEAM Greece

#
1 Michail_Proukakis
2 Theodosis_Badas
3 Takis_Chatzelis
4 Andreas_Tolias
5 Platon_Tserliagos
6 Konstanisnos_Mitrelis
7 Georgios_Dislis

Greece results for "WBGF World Team Championship 2021" event

RoundTeam ResultOpponent ResultOpponentWinsLossesByeWMBsWRBs
141Austria10100
223Sweden10100
341Switzerland10200
423Belgium10200
523Denmark10200
0
Team WMB Start Packet:0
Total:0